Информация за тест SAT  
 
   Начало       Учебници         

Типове въпроси в TOEFL
онлайн курсове по английски език
Образование в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия - статии от пресата

Online курс - английски език

Какво представлява теста SAТ - Въпроси и отговори

Видове въпроси на тест SAT

Тестът включва раздели - четене (Critical Reading), математика (Mathematics) и писане (Writing) , с специфичен брой въпроси за всеки раздел.

Колко струва явяването на тест SAT? Намаление на таксата?

Таксата за аргументативен тест SAT е 41.50 $. Както беше и със старият тест, ученици които не могат да си позволят таксата, могат да кандидатстват за намаление което да покрие таксата. Намаление на таксата не се разрешава за тези които се регистрират късно. Можете да прочетете за намаленията по горе.

По-труден ли е новият тест SAT от старият?

Новият тест ще е по-различен, но това не означава по-труден. Количественото сравнение в раздел “Математика” е премахнато. Няколко от въпросите в новия тест SAT покриват няколко от темите които учениците са учили през третата година в гимназията в часовете по математика, и концепциите по Алгебра 2. Тестът все така проверява способността за разбиране и решаване на проблеми придобита по време на обучението в училище и извън него. Тъй като малко ученици са учили за аналози в училище, въпросите са аналози за заменени с по важните текстове за четене. С добавянето на раздел “Писане” учениците ще имат възможността да демонстрират уменията които са научили за развитие, организиране и изказване на техните мисли.

Колко време имам за да направя теста SAT?

Общо времето за приключване на тест SAT е 3 часа и 45 минути.

Мога ли да си взема нещо за ядене или пиене по време на теста?

Въпреки, че от мерки за сигурност, не е разрешено да се консумира храна или напитка в залата за тест, вие можете да си донесете лека закуска в хартиена торбичка. Закуската може да се прибере лесно под чиновете и да се консумира извън залата за тест по време на почивката.

Какво представляват точките SAT?

Има три точкови оценки за тест SAT- всяка е в скалата от 200-800 точки. Вашата оценка ще включва – писане (П 200-800), математика ( М 200-800) и четене (200-800). Оценките от математика и четене на новия тест могат да се сравнят с оценките от математика и устна част на стария тест. Това е нещо от което учебните заведения се нуждаят за да се съгласуват едно с друго. Но, новите оценки от раздел “Писане” са напълно нови.

Мога ли да получа по-детайлна информация за моите резултати?

Всички ученици имат достъп до безплатен онлайн информационен център на collegeboard.com. В този онлайн информационен център всеки един ученик може да получи достъп до копие на своето есе. За някои конкретни тестове може да се получи информация от QAS (Question-and-Answer Service) срещу определена такса. Можете да видите въпросите и правилните отговорите, както и да видите дали сте отговорили правилно, неправилно или не сте отговорили на въпроса. QAS осигурява информация за видовете въпроси и тяхното ниво на трудност. Ще имате достъп до копие от есето си чрез безплатния информационен център.
За всички останали тестове Student Answer Service (SAS) е на разположение. SAS не дава конкретните въпроси, но ви изпраща видовете въпроси и тяхното ниво на трудност, заедно с описание на това как вие сте отговорили на въпросите. Вие отново ще имате достъп до своето есе чрез онлайн информационния център.
Проверете документите си за регистрация или collegeboard.com за да видите дали вашата дата за тест е подходяща за QAS или SAS.

За какво ще трябва да пиша в есето?

Въпросите за есето ще изискват от вас да развиете гледна точка по определена тема и да я подкрепите с примери от вашето обучение и опит. Можете да отговорите правилно на въпросите по много различни начини. Не се нуждаете от специални познания за темата за да можете да напишете добро есе. Въпреки това ще трябва да изпълните точно задачата за есе. Можете да прочетете Strategies for Success on the SAT Essay за повече информация как да се представите по-добре на есето на тест SAT.

Висшите учебни заведения ще могат ли да видят моето есе? Как ще могат да използват новите точки от раздел “Писане?

Висшите учебни заведения ще могат да видят и да принтират есето единствено ако им изпратите официално копие. Различните учебни заведения ще използват различно оценката от раздел “Писане”. Могат да използват оценката за да ви разпределят в клас по литература или подобни курсове. Някои учебни заведения могат да решат да използват тази оценка просто за научни цели и да не я използват като решаващ фактор за разпределението ви.

Студенти инвалиди?
Студенти инвалиди, чиито документи са били представени на управителния съвет и са били приети, ще получат определени привилегии. Ученици които имат нужда от компютър за написването на есето ще получат такъв.

Включва ли се все още писменият тест?
Понеже аргументативен тест SAT сега съдържа и писмена част, специфичният писмен тест вече не се включва. Последният такъв тест, който беше предложен на студентите, беше през януари 2005 година.


Какво означава абревиатурата SAT?
По произход, SAT е абревиатура на образователен изпит за установяване способностите на даден човек. През 1993 година изпитът беше преименуван в SAT- Аргументативен тест. В същото време предишните извършени тестове бяха преименувани в SAT II- предметен тест. През 2004 номерацията I и II бяха премахнати, а тестовете останаха само с имената си SAT Аргументативен тест и SAT предметен тест(тест по предмети). SAT е лесен и познаваем начин към изпълнението на SAT Аргументативния тест.


Какви са приликите и разликите между SAT и PSAT/NMSQT?
И двата теста оценяват уменията за четене, писане и математика. В тестът PSAT/NMSQT са включени въпроси от теста SAT, но той е направен малко по-лесен от теста SAT. Тестът PSAT/NMSQT продължава 2 часа и 10 минути, а тестът SAT продължава 3 часа и 45 минути. Резултатите от тест SAT се използват за кандидатстване в висше учебно заведение, а резултатът от PSAT/NMSQT не се използва за това. Резултатът от PSAT/NMSQT се използва за лична информация на какво трябва да се наблегне и на точна информация как да се постигнат по-добри резултати. Явяването на PSAT/NMSQT дава шанс за получаване на стипендия и е най-доброто упражнение за тест SAT.

Вярно ли е че изпитваният получава 200 точки на SAT само за написването на името си?

Теоретично погледнато, ако напишете само името си и не отговорите на нито един въпрос получавате 200 точки. Това е така, защото няма по нисък резултат от това. Но ако ние получим изпитен лист без отговори, ще приемем автоматично че това е желание за отказване от теста и няма да изпратим доклад с оценките.

Вярно ли е че някои тестове SAT са по-трудни от други?

Всички тестове са създадени като се използват едни и същи спецификации. Дори и да има малки разлики между различните тестове, статистически процес наречен “уеднаквяване” осигурява точките получени при един тест да са равни на точките получени при друг тест на друга дата или място. Слуховете че тестът, да кажем през Октомври, е по лесен cа измислица.

Всички въпроси от теста SAT ли са с избиране на верен отговор от няколко възможни?

Тестът се състои само от въпроси с избор на правилен отговор от няколко възможни, с изключение на есето което се пише за 25 минути и 10 написани от учениците отговора на въпросите по математика, които изискват да се попълни в табличка отговора използвайки специален лист за отговори.

Каква е разликата между SAT и тестове по определен предмет?

SAT оценява уменията за мислене от които ще се в академична среда. Той показва колко добре анализирате и решавате проблеми. Точките от тест SAT се използват за кандидатстване в висше учебно заведение тъй като те показват вашите шансове за успех в тази среда. Тестовете по предмет са с продължителност един час, състоят се главно от въпроси с няколко отговора от които да се избере правилният и обхващат определен предмет. Тестовете по предмет оценяват знанията и уменията по точно определен предмет и вашите умения да използвате тези знания.

Колко пъти мога да се явя на теста?

Можете да се явите на теста толкова пъти колкото искате. Отговорът с оценката показва настоящите точки, в допълнение с до шест резултата от SAT и шест резултата от тестове по предмет на които сте се явявали.

На какъв тест да се явя първо SAT или тестове по предмети?

Повечето студенти полагат SAT през пролетта на предполесната си година и през есента на последната учебна година. Повечето ученици, които се явяват на предметните тестове, ги полагат към края на предпоследната си година или в началото на последната учебна година. Понеже предметните тестове са пряко свързани с работата на курса, би било полезно да се положат тестове като: Световна история, Биология, Химия или Физика колкото се може по- скоро след приключване на курса по предмета, дори като първокурсник или второкурсник, докато материалът е все още запомнен. Ще се справите по-добре на тестове като езиците чак след поне две годишно обучение.


Кои тестове да избера?

За да разберете на кои тестове да се явите, свържете се с висшето учебно заведение от което се интересувате или използвайте College Search за да разберете техните изисквания и крайни срокове. Повечето висши учебни заведения изискват SAT за да ви допуснат до кандидатстване, а много други училища изискват и двата вида тестове SAT и тестове по предмети за да ви допуснат до кандидатстване и за разпределение по специалности. Като допълнение, някои висши учебни заведения могат да изискат да се явите на някои тестове по определен предмет, докато други оставят този избор на вас. Най-добре е да се провери в отдела за кандидат-студенти в конкретното висше учебно заведение.

Какво означава моят резултат от теста SAT за хората от отдела за кандидат-студенти?

Вашите точки от тест SAT показват на хората от отдела за кандидат-студенти как сте се представили в сравнение с другите които са се явили на теста. Това е така защото точките са от 200 до 800. Например, ако вашите точки са по 500 на всеки раздел, което означава среден резултат, хората от отдела ще знаят че сте се представили толкова добре, колкото половината които са се явили на теста.
Тестът SAT е най-добрият независим стандартизиран метод за проверка готовността на учениците да постъпят във висше учебно заведение. Тестът е стандартизиран за всички ученици, училища и области, като предоставя ясна и обективна база за сравнение. Оценките от гимназията са полезни за посочване евентуалното представяне на учениците в висше учебно заведение, но те се различават по много фактори един от друг в различните училища.
Запомнете, че тестът SAT е само един от факторите които висшите учебни заведения вземат в предвид при решаването кои ученици да постъпя в тях. Други фактори, като оценки от гимназията, есета, препоръки, интервюта и допълнителни занимания играят голяма роля във вземането на решение дали да ви приемат или не.

Тестът SAT наистина ли може да покаже колко добре ще се представя през първата ми година във висше учебно заведение?

Не съществува такъв тест, който да може да даде 100% гаранция какви оценки ще получите във висше учебно заведение. Това е така поради много причини, сред които и личната ви мотивация и влиянието на оценките ви.
Но висшето учебно заведение използва оценките от SAT за да сравни колко добре студентите се справят в определен университет. Например университетът гледа оценката от SAT, оценката от гимназията и оценката от първата година в университета. Университетът може да реши, че студент който е изкарал между 450-550 точки на теста, има 5 в гимназията ще се справи добре и в това учебно заведение. Знаейки точките от теста и оценката от гимназията, помага на университета да реши каква е вероятността да успеете и занапред.

Защо тестът SAT има такива видове въпроси?

Тестът е създаден с такива въпроси за да покаже способността за обосноваване, а не само количеството информация което можете да научите в училище. Например, на много от въпросите по математика може да се отговори с комплексни уравнения, но също така може да се отговори и ако се анализира проблема. Четенето на текст, не само изпитва умението ви да четете, но изисква и ясно разбиране за да можете да отговорите на въпросите които се отнасят към абзаца. Това означава че вие трябва да можете да правите заключения, обобщения и да интерпретации основани на предоставения ви текст за да можете разберете какво се опитва да каже авторът.

Защо въпросите в SAT не питат за това което съм научил в гимназията?

Тестът SAT има за цел да оцени уменията ви за разсъждаване от които ще се нуждаете за да успеете във висше учебно заведение. Тестът показва колко добре анализирате и решавате проблеми- умения които вие сте развили през годините обучение във и извън училище. Тестът е създаден така че да ви позволи да демонстрирате вашите умения в тези раздели, независимо от определения вид обучение които сте получили от учебниците. Тези важни умения- разбиране и анализиране на написания материал, описване на заключенията, различаване на различни значения, достигане до заключения и решаване на математически проблеми- са основните неща от които се нуждаете за да успеете в висше учебно заведение и в живота. Това не означава че тестът SAT е ненужен за вашето следване, той е тясно свързан с уменията на които сте били научени в класните стаи и от които ще се нуждаете във висшето учебно заведение.

Кой измисля въпросите за тестовете SAT и тестовете по определен предмет?

Съществува комисия от педагози и специалисти по различните предмети които решават кои и какви въпроси да се задават, като избират и темите и областите които трябва да се обхванат. Специалисти по създаване на тестове написват въпросите, които се изпращат на друга комисия, която е изградена от преподаватели и ръководители в гимназии и университети за да подобрят въпросите, ако имат нужда от това. Някои от въпросите се изпращат от учители и преподаватели от гимназии и университети от цялата страна.

Защо не може да има повече време за държане на теста?

Положени са големи усилия за да се осигури достатъчно време на учениците да отговорят на всички въпроси. Дори и да се даде повече време, не всички ученици ще могат да отговорят на всички въпроси.
Правени са проучвания за да се провери дали учениците имат достатъчно време за да се опитат да отговорят на всички въпроси в различните раздели. Проучванията показват че ограниченията от време са подходящи и достатъчни стига изпитваните да успеят да отговорят на 75% от въпросите във всеки раздел и ако 80% от изпитваните достигнат до последния въпрос в раздела. Основавайки се на подобни изследвания, се приема че времето е достатъчно за голяма част от учениците.
Ученици- инвалиди могат да поискат удължаване на времето за тест SAT.

Copyright Testove.com © 2002 - 2008