Информация за тест SAT  
 
   Начало       Учебници         

Типове въпроси в TOEFL
онлайн курсове по английски език
Образование в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия - статии от пресата

Online курс - английски език

Mathematics (Math)

SAT раздел “Математика” - въпроси и отговори

Колко въпроса по математика има в теста SAT?

Има 54 въпроса по математика в теста. Въпросите са разделени на три раздела, като има части на които се отговаря за два пъти по 25 минути и такива на които се отговаря за 20 минути.

Какви са въпросите по математика в теста SAT?

Въпросите са разделени на две: 44 въпроса с възможност за избор от няколко верни отговора и решаване на задачи и 10 начертани от учениците чертежи.

Кои области на математиката са засегнати в теста SAT?

Основна аритметика, Алгебра 1 и 2 и Геометрия.

Как се оценява разделът “Математика”?

200-800 точки. Получавате 200 точки когато си напишете името и всеки верен отговор ви приближава към перфектният резултат от 800 точки.

Раздел “Математика” на тест SAT

Разделът “Математика” се състои от задачи за решаване на проблем и чертане. Вие ще трябва да отговаряте на въпроси по теми които сте учили в училище за геометрията, алгебрата и аритметиката.

Бърз преглед на раздел “Математика”

- две части от по 25 минути и една част от 20 минути
- 44 въпроса с избор от няколко възможни отговора и 10 чертане.
- възможен брой точки 200-800

Въпроси по Алгебра 2 за SAT

Ние ще ви научим как да решавате голяма част от задачите за теста. Но въпросите са толкова малко, че дори и да сбъркате това няма да се отрази лошо на вашия краен резултат. Между другото, няма въпроси от Алгебра 2 на теста за PSAT

Тригонометрия?

Има няколко въпроса по тригонометрия в тестовете SAT и PSAT, но дори и без да сте учили тригонометрия ще можете да отговорите.

Какво друго?

Няколко неща които е добре да се научат: множества, абсолютни стойности, коренни уравнения, степенуване, функции.

Калкулатор?

Разрешено е ползването на калкулатор, но не е задължително.

Copyright Testove.com © 2002 - 2008