Информация за тест SAT  
 
   Начало       Учебници         

Типове въпроси в TOEFL
онлайн курсове по английски език
Образование в САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия - статии от пресата

Online курс - английски език

Writing

Есе на тест SAT - въпроси и отговори

Колко въпроса за писане ще има на тест SAT?

Ще има 49 граматически въпроса на тест SAT. Те ще са разделени на 3 части – от 1 част 25 минути, от 1 част от 10 минути и една част от 25 минути за есе.

Какви видове въпроси за писане има на тест SAT?

Има 49 въпроса разделени на 3 групи: открий грешките в изречението, перифразиране на изречение и перифразиране на абзац. Тези въпроси проверяват знанията по граматика, избор на думи и тяхното използване. Ще имате 25 минути за да напишете есе.

Как се оценява устната част от теста?

Оценката от представянето на частта с избор на верен отговор се комбинира с оценката от есето за да се получи оценка между 200 и 800 точки.

Раздел “Писане” ЕСЕ

Въпреки това което може би си мислите, писането на есе всъщност е лесно. Очакваме учениците да получат най-високи оценки точно на тази част от изпита.

Раздел “Писане” бърз поглед

- 49 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможни и едно есе
- 60 минути, 25 са предназначени за есето.
- точки 200-800

Видове въпроси за раздел “Писане”

Есе

Учениците ще трябва да прочетат текст с дължина 80 думи който заявява нещо. Учениците трябва да прочетат текста и да напишат отговор в който да изкажат позиция и да я подкрепят с примери от училище, от литературата, историята или от личен опит. Есето не само проверява способността за писане, а също така и организацията, развиването на идея и способността да се подкрепи тезата с доводи. Средното есе ще се оценява за около 2 минути.

Намиране на грешка в изречението

На вас ще ви се представят изречения в които може и да има, а може и да няма граматически или синтактични грешки. От вас ще се иска да намерите грешката или да кажете че няма такава. Ще има 18 такива въпроса.

Перифразиране на изречение

От учениците ще се изиска да прочетат изречение и да се опитат да го перифразират без да се променя смисълът. Ще има 25 такива въпроса.

Перифразиране на абзац

Това упражнение е подобно на перифразиране на изречение, освен... да познахте, ще трябва да се прочете и да се перифразира абзац. Ще има 6 такива въпроса.

 

Copyright Testove.com © 2002 - 2008